Schema:  LIBRE 2023-2024 1e competitie                                                  
     Leendert Bakker  Keimpe Jansma  Jan Westra  Sije Herrema  Germ Siegersma  Folkert Werkhoven  Cor van Dijk  Remco Lettinga  Miranda Schouten  Klaske Meijer  Johan Schram                                            
Leendert Bakker  31   16/23 29/30 31/22 31/24 20/30 19/30 31/25 28/30 19/30 18/30                                            
Keimpe Jansma  38 38/23   32/30 38/23 38/21 29/30 31/30 38/26 38/29 38/23 38/22                                            
Jan Westra  33 32/30 26/30   33/23 28/30 24/30 32/30 23/23 33/24 29/30 30/30                                            
Sije Herrema  50 22/22 34/23 45/23   50/23 32/30 41/30 37/30 50/25 50/18 50/19                                            
Germ Siegersma  29 7/24 13/21 16/30 11/23   19/30 10/30 16/30 28/30 19/30 29/27                                            
Folkert Werkhoven  27 21/30 9/30 18/30 22/30 8/30   19/30 15/30 17/30 21/30 26/30                                            
Cor van Dijk  38 22/30 30/30 27/30 18/30 28/30 29/30   35/30 30/30 38/29 25/30                                            
Remco Lettinga  31 13/25 20/26 31/23 23/30 23/30 26/30 26/30     16/30 23/30                                            
Miranda Schouten  23 11/30 13/29 7/24 19/25 22/30 9/30 15/30     15/30 17/30                                            
Klaske Meijer  25 20/30 11/23 18/30 8/18 17/30 10/30 18/29 23/30 23/30   19/30                                            
Johan Schram  44 20/30 28/22 32/30 11/19 23/27 37/30 30/30 32/30 33/30 26/30